برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

JNM_Volume 6_Issue – 22- – 94_Pages 91-110-1

اثر نسبت Si/Al رو خواص فيزيکي – شيميايي 34-LaAPSO نانوساختار جهت استفاده در تبديل متانول به الفينها سبک ابوالفضل آموزگار21*،و محمد حقیقی1،2 چکيده نسبت Si/Al از جمله پارامترهاي موثر بر خواص فیزیکی-شیمیایی کاتالیستهاي نانوساختار 34-LaAPSO Read more…

مقالات و پایان نامه ها

JNM_Volume 6_Issue – 22- – 94_Pages 29-44-1

ارزيابي ريزساختار نانوکامپوزيت کوپليمر (اکريلونيتريل- بوتادين)تقويت شده به وسيله نانوکربنات کلسيم با استفاده از آزمون نفوذپذير زهرا شکوري ⃰1 چکيده تلاش براي دستیابی به کاهش شایان توجه نفوذپذیري مواد پلیمري در برابر مایعات و گازها Read more…

مقالات و پایان نامه ها

JNM_Volume 6_Issue – 22- – 94_Pages 13-28-1

بررسي و شبيهساز آزمون سوراخکار شبهاستاتيک در پنلها ساندويچي با هسته فوم کامپوزيتي Al A356/SiCp مسعود گلستانی پور1*، ابوالفضل باباخانی2 و سید مجتبی زبرجد3 چکیده پنلهاي ساندویچی با هسته فوم آلومینیوم یا کامپوزیت زمینه آلومینیومی، Read more…